Montážní a skladovací podmínky

 1. SKLADOVÁNÍ

  Skladovat v suchých a krytých prostorách při relativní vlhkosti 40-50%. Nezabalené dveře a zárubně nevystavovat při skladování přímému slunci. Šetrně manipulovat a ukládat – vzhledem k možnému poškození vrchního laku a hran.

 2. MONTÁŽ

  Dveře a zárubně montovat výhradně do suchých prostor s relativní vlhkostí 40-50%, s podmínkou dostatečně proschlého zdiva a omítky (při vyšší vlhkosti montážní pěna tuto vlhkost přijme a následně dojde k prohnutí zárubně). Minimální teplota pro montáž je stanovena na +10oC.

  Zahájení montáže je podmíněno připraveností stanoviště dle následujícího čl. 4. V případě nedodržení podmínek připravenosti má montážní firma právo stanoviště nepřebrat. Vícenáklady plynoucí z nepřebrání jdou k tíži objednatele.

  Pro montáž:

  • nutně dodržet rozměry stavebních otvorů (světlost, tloušťka zdi) viz stavební připravenost.
  • požadavek na montáž uplatnit až při vhodné dokončenosti stavebního díla (montáž zárubní a osazení dveří je jedna z posledních operací stavby po začištění a dokončení pokládky podlah) a při vlhkosti stavby blížící se relativní vlhkosti 40-50%,
  • zabezpečit uzamykatelný prostor na sklad dveří, zárubní a kování a přístup k elektrické energii,
  • zabezpečit zodpovědného pracovníka, který montážní firmě přesně určí typy dveří a zárubní do konkrétních stavebních otvorů.

  Po ukončení montáže, příp. její části má objednatel (kupující) povinnost za přítomnosti zástupce montážní firmy přezkoušet kvalitu provedeného díla, tzn. funkci dveří, kvalitu osazení zárubní a kvalitu výrobků. Převzetí se potvrdí zápisem do předávacího protokolu. Pozdější reklamace s výjimkou skrytých vad nebudou u převzatých výrobků uznány.