Pokyny pro užívání a údržbu výrobků

Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení s vhodnou údržbou našich výrobků.

 1. VLHKOST

  Hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 40-50%. Pokud je nižší, je prostředí nevhodné z lékařského hlediska, pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, osazovat výrobky do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti. Pokud později zjistíte rosení oken, je to známka stoupání vlhkosti. K odvrácení tohoto nebezpečí obvykle stačí vylepšit větrací režim. Hodně topit v zimě nestačí. Teplý vzduch vlivem svého rozpínání pojme určité množství vlhkosti, ale po vychladnutí zase stejné množství vyloučí ve formě sražené vody (vlhká omítka, orosená okna, počátek plísní). Je nutné topit, vyvětrat krátce plně otevřenými okny a znovu nechat místnost zahřát. Zejména u toalet a koupelen je nutné zabezpečit kontrolování vlhkosti. Popřípadě vybírat vhodné dveře s větrací mřížkou.

 2. TEPLOTA

  HD-Interiér není vhodné umisťovat do prostor, kde teplota nedosahuje minimální doporučené hodnoty 10-ti oC. Další podmínkou je, aby rozdíl teplot v prostorách, které dveře oddělují, nebyl větší než 10oC. Vhodné není použití tam, kde tato podmínka není splněna. Důvodem je snaha zabezpečit těsnící schopnost dveří po celou dobu užívání. Při umístění v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami je možné prohnutí dveří nebo zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů a to i přes kvalitní povrchovou úpravu.

 3. OŠETŘOVÁNÍ

  Použití laků zaručuje kvalitní povrchovou úpravu, která chrání přírodní dýhu před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemná suchá utěrka nebo jen lehce zvlhčená. Nepoužívejte práškové čistící prostředky ani drátěnky. Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení utěrky, kterou důkladně vyždímejte. Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke styku ozdobného rámečku s nepřiměřeným množstvím volné vody. Pokud chcete zvýši lesk, je možno použít prostředky na ošetření nábytku. Ze spodním strany dveří vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto zvláště dlažby stírejte také jenom vyždímanou hadrou, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo zčernání dýhy jako důsledku necitlivého zacházení s vodou.

 4. MECHANICKÉ POŠKOZENÍ

  Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří a zárubní s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozní mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené.

 5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  V souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku poskytuje firma Stolařství Petr Hradil záruku 24 měsíců na vady skryté a 10 dní na vady zjevné – viz Reklamační řád. Je v zájmu každého zákazníka, aby ihned po zakoupení výrobek důkladně prohlédl, aby mohl včas odhalit případnou zjevnou vadu ještě před montáží. Po uplynutí výše uvedené záruční doby nemůže být brán na vady zjevné zřetel. Pokud v průběhu 24 měsíců od zakoupení dojde k výskytu skryté vady, je nutné zboží u prodejce reklamovat. Oprávněná reklamace bude po dohodě s uživatelem vyřízena do 30-ti dnů.