Průběh zakázky

Průběh zakázky interiérových dveří

Průběh zakázky je z velké části ovlivněn již při realizaci hrubé stavby vašeho domu. Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat našši firmu ještě před zděním vnitřních přííek. Kvalifikovaný technik vám rád podá informace o velikostech a vzhledu stavebních otvorů. Předejdete tak řadě zbytečných komplikací při samotné realizaci.

Pro bližšžší informace nahlédněte do sekce Technické informace.

Čas potřebný na výběr vhodného typu dveří a dřeviny také ovlivní délku realizace, proto doporučujeme navštšívit našši vzorkovou prodejnu 2 – 3 měsíce před plánovaným termínem montᾞe. Vyvarujete se tak prodlužžování termínu realizace.

Jednotlivé body standardního průběhu zakázky:

  • Návštěva našší firmy, kde vás seznámíme s našším sortimentem, kvalitou zpracování a odpovíme na vašše otázky. Dětem zatím zkrátí chvíli rybičky případně králík Žofka.
  • Bezplatné zpracování kalkulace a vystavení cenové nabídky.
  • Zaměření samotných stavebních otvorů a zjištění případných atypických řeššení.
  • Sepsání smlouvy o dílo a podpisu zakázkového listu, kde se zavazujeme k provedení a termínu plnění.
  • Zaplacení zálohy (standardně 50% celkové ceny díla).
  • Výroba potrvá 4 – 6 týdnů s ohledem na vytힾení výroby, složžitosti a rozsahu zakázky.
  • Montើ (v pracovní dny od 7 do 16 hodin), předání díla a doplatek celkové částky.